Vnpplus
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Giới thiệu về mạng lưới

Email In PDF.
Giới thiệu về mạng lưới:

VNP+ là tên viết tắt của VietNam Network of People Living with HIV/AIDS (Mạng lưới quốc gia của những người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam). Hiện tại VNP+ quy tụ 70 nhóm Tự lực, liên minh và mạng lưới cấp tỉnh của những người sống chung với HIV/AIDS đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS trên lãnh thổ Việt Nam. Để tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS trong các hoạt động phòng chống HIV tại Việt Nam và tạo được tiếng nói chung nhằm tác động chính sách cho NCH cũng như xoá đi sự cách ngăn về địa lý. Sau gần 2 năm chuẩn bị, ngày 11-15/08/2008 tại Hà Nội, mạng lưới người sống chung với HIV/AIDS tại Việt Nam với sự tham gia của đại diện hơn 70 nhóm tự lực, liên minh và mạng lưới cấp tỉnh/thành phố của những người sống chung với HIV/AIDS trên toàn quốc đã chính thức ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trên vai trò đại diện cho tiếng nói của những người đang chung sống với HIV/AIDS tại Việt Nam.

Mục tiêu hoạt động của mạng lưới VNP+ là:

 1. Nâng cao năng lực cho thành viên mạng lưới
 2. Chia sẻ và điều phối thông tin
 3. Chống kỳ thị phân biệt đối xử
 4. Tăng cường vận động tiếp cận điều trị
 5. Phát triển mạng lưới và thu hút sự tham gia của NCH 
 6. Vận động chính sách
 7. Thực hiện và giám sát

Đây cũng là cách để VNP+ có thể thiết lập kênh thông tin chung nhằm kết nối, chia sẻ thông tin giữa các nhóm, tổ chức, cá nhân. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường sự tham gia và khẳng định vai trò của NCH trong các hoạt động chăm sóc, điều trị và dự phòng HIV/AIDS. Từ đó giúp cho các thành viên xóa bỏ rào cản kỳ thị - phân biệt đối xử. Nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Nguyên tắc hoạt động của VNP+ đó chính là: Tự nguyện, Dân chủ, Công bằng, Phát triển, Bền vững, Đoàn kết, Sáng tạo và Minh bạch. Dựa vào đó mà VNP+ đã có sự đoàn kết và đồng thuận cao, có nhiều nhóm, mạng lưới hình thành lớn mạnh tại các địa phương, số lượng NCH tham gia ủng hộ đông, nhiều thành phần, giai cấp (có cả bạn bè quốc tế nhiễm H tham gia cùng...) đây cũng chính là những thành viên mạng lưới có kinh nghiệm quản lý và thực hiện các dự án/chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Về cơ cấu tổ chức: Ban Điều Hành (07 người) bao gồm 1 đại diện cho VNP+ trong việc đối ngoại, làm việc với các tổ chức và thay mặt cho mạng lưới nói lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của các thành viên, 2 đồng chủ tọa thay phiên nhau chủ trì mọi sự kiện hội họp do VNP+ tổ chức, 1 thư ký chịu trách nhiệm thúc đẩy các hoạt động thường kỳ của ban điều hành và cũng là người liên lạc giữa các thành viên của ban điều hành khi mà mỗi người sống tại một khu vực địa lý khác nhau, 3 thành viên chủ chốt chịu trách nhiệm quản lý từng mục tiêu cụ thể của mạng lưới đồng thời phối hợp với 2 đồng chủ toạ thông qua những văn kiện thuộc về mạng lưới cũng như giữa các tổ chức và mạng lưới. Ban Đại Diện bao gồm70 người đại diện cho 70 nhóm, liên minh và mạng lưới cấp tỉnh với vai trò lãnh đạo các nhóm thực hiện các hoạt động để giữ cho sự phát triển của nhóm đi đúng theo với mục tiêu chung của toàn mạng lưới.

Ban Điều Hành.


Cam ket