Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo chuyển văn phòng

Email In PDF.

Mạng lưới hỗ trợ điều trị tại Quảng Ninh(QNP+) xin thông báo.

Văn phòng mạng lưới Hỗ trợ điều trị tại Quảng Ninh chuyển đến địa chỉ mới, xin thông báo để các bạn được biết để tiện việc liên hệ, địa chỉ mới tại số 53-Tổ 28-Khu 2b-Phường Cao Xanh- Hạ Long-Quảng Ninh.

Điện thoại:

Home phone :0333 656158 

Cell phone :   0988 08 1199 -0902 252578.

Email: pncuongqnnplus@gmail.com

Ban Điều Hành QNP+