Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội

Email In PDF.
Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2013. Gần 20 trưởng nhóm thành viên vùng Hà Nội thuộc Mạng lưới quốc gia của những người sống với HIV (VNP+) đã đến tham dự.
Với mục đích tăng cường hơn nữa sự tham gia của các thành viên mạng lưới cũng như để phát triển các kế hoạch hành động của thành viên trong mỗi khu vực,  VNP+ được sự hỗ trợ về tài chính của dự án Quỹ Toàn Cầu Thành Phần (VUSTA) tiến hành tổ chức hội thảo 7 vùng.  Các kế hoạch hành động trong khu vực sẽ đóng góp để hoàn thiện kế hoạch hành động chung của VNP+, nhằm tiếp tục củng cố mạng lưới của những người sống chung với HIV tại Việt Nam.
Trong chương trình hội thảo vùng Hà Nội 2013, sau phần Báo cáo hoạt động VNP+ năm 2013, các nhóm trình bày hoạt động của nhóm,  tập trung vào việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nhóm mình trong quá trình phát triển. Từ đó, các nhóm sẽ xây dựng các chương trình hành động 2014 và các biện pháp để vượt qua những thách thức và khó khăn cho sự phát triển trong giai đoạn sắp tới. Thông tin liên lạc giữa các thành viên trong nhóm trong 7 khu vực cũng như trong cả mạng lưới cũng sẽ được tăng cường hơn thông qua quá trình lập kênh thông tin, xác định thành viên.
Khó khăn lớn nhất của các nhóm hiện nay đang phải đối mặt là kinh phí để duy trì hoạt động. Hiện nhiều nhóm vẫn hoạt động mà không có sự trợ giúp của quỹ hay dự án nào. Một số nhóm may mắn hơn thì đang nhận được trợ giúp từ các quỹ hoặc tổ chức khác, tuy nhiên cũng vẫn phải nguy cơ tương tự khi không còn nguồn tài trợ. Hội thảo sẽ giúp các nhóm nhìn rõ nội lực của mình, từ đó lên kế hoạch tốt nhất, thiết kế các hoạt động phù hợp và có hiệu quả để có thể phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, sẵn sàng đón lấy các cơ hội và chống đỡ được với những thách thức, khó khăn trong tương lai.
Tin bài: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ban điều hành nhóm Mặt Trời Của Bé