Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tiêu Điểm
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2013. Gần 20 trưởng nhóm thành viên vùng Hà Nội thuộc Mạng lưới quốc gia của những người sống với...
More:

Kim Tuyến làm đại sứ thiện chí cho VNP+ và người sống với HIV

Kim Tuyến làm đại sứ thiện chí cho VNP+ và người sống với HIV   Trong vai trò Đại sứ thiện chí của Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+), nữ diễn viên Kim Tuyến đã kêu gọi cộng đồng giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và các nhóm nguy cơ cao.X...
More: