Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tiêu Điểm
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2013. Gần 20 trưởng nhóm thành viên vùng Hà Nội thuộc Mạng lưới quốc gia của những người sống với...
More:

THỂ LỆ Cuộc thi viết truyện ngắn với chủ đề “HIV và bạn”

    I. Bối cảnh: Trong khuôn khổ hoạt động tháng hành động phòng chống HIV/AIDS của Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam và Chương trình triển lãm “25 năm công cuộc phòng chống HIV/AIDS” của Ủy ban phòng ch...
More: