Vnpplus
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tiêu Điểm
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội

Hội thảo Xây dựng kế hoạch hành động 2014 các nhóm Hà Nội diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2013. Gần 20 trưởng nhóm thành viên vùng Hà Nội thuộc Mạng lưới quốc gia của những người sống với...
More:

Chuẩn bị phát hành phim ngắn Đường Về

Đường Về” là một phim ngắn cổ động nhằm kêu gọi cộng đồng giảm kỳ thị phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS và các nhóm nguy cơ cao, trong đó có cộng đồng người đồng tính (LGBT). Phong do VN...
More: